פוצי .

לעולם לא יכול להיות אדם מאושר אם אינו מזין את נשמתו כפי שהוא מזין את גופו.

פרופורציה

ש מ ח ה ?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה