לוחות הזיכרון על כתליו מרמזים בשם שורשיו, שנות דור ואף יותר זכרון העשן המיתמר ממשפחות וקהילות חריבות נותרו מילים ואות. שרידי חרב מן הגולה הקימוהו ובשפתם תפילה, במיטב הכסף רוממו כתליו למען יזכור האל בחיריו ולבניו יאיר פניו. זיכרון לזכר החורבן מאבן לאבן הבניין. בארץ, בשכונות קטנות בתי כנסת רבים לזכרונות חלקם הולך ודל כי הדור כמעט וחדל. אך תפילת הדל תעל אל על כי הסנה לא אוכל