אל יום – העצמאות, בתקוַות שחרור! נכה הולמן, על צוררות אימפריאליסטית. נשמיט מעלינו, עול – עבדות! לעבר חירות אמיתית, נרחיק בדרך קומוניסטית!