לא - ישבתי, ואיני יושב, תחת - גפני ותחת - תאנתי; כי בתוכי, שוכנת, מגינת - לב. והלכתי לי, בגיא - צלמוות, והכאב, התפשט - בגופי; עליתי - לגרדום כי זהו עולם, של גיהנום; מוחי - נתבוקק לחלוטין, האדע, בין - טוב לרע? נבקה - רוחי, רק חש, את מגינת - לבי. ואלך - לי, גם היום, בגיא - צלמוות כי לא - מצאתי לי, חיים.