מסע - מוצא, מציאה ומציאות [לפרשת מסעי]

 בס"ד

 

 לכל מסע יש "מוצא"

בבחינת התחלה

 ויש "מציאה" בבחינת

יעד ותכלית

 ובתווך תמיד יש מדבר

 של הרבה

דיבורים ומעשים

  בריאה וחרבן

  יאוש ואכזבה

נפילות וקימות

 הגם של אהבה

 והדגל  תמיד

אם כל המסעות

 מסע בני ישראל

במדבר

 ממצרים כ"מוצא"

של תקוה

  בואכה ארץ ישראל

 כיעד של "מציאה"

 כתכלית כל

 "המציאות"