ב"סד

 

 

   בטיילת

  מול אופק של כיפה זהובה

  והרמון הניצב לתל - פיפיות

  הרוח שרקה לי

  בנקב הכובע

  שיר של רועים

 פיזזה עדיי

  במחול של שרפים

  הילכה עליי בקסם

 של נביאים

  כי, מהרה מהרה

 ארמון על מכונו ישב

 והיכל ה'

  לתלפיות