דונה גולד

כתיבה היא פריבילגיה.אני יודע דבר אחד בלבד וזה שאיני יודע דבר

שלמות

איילה פצועה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה