דונה גולד

כתיבה היא פריבילגיה.אני יודע דבר אחד בלבד וזה שאיני יודע דבר

איילה פצועה

שלמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה