הניחו להבלים


הרציונאל האנושי ובכלל כל דיספלינה "מדעית" הם בכלל אינם בבחינת
 פרמטר רלוונתי ,וודאי לא בלעדי לאמונה באלוהים או לבחינת
 הוויתו או אי הוויתו.
 בעליל רשמו לפניכם כל מדען שמדבר במוחלט [הודגקין] הרי בפרספקטיבה של הזמן האין סופי יתברר כי כל הוויתו ופרי רוחו היו הבלים כמו שכל פאנט המאמין באלוהים ללא כל מיצרים ותוך ביטול מוחלט של הסוברניות האנושית סופו להביא או להוביל לחורבן עולם לא לתיקונו.
 התורה כבר הקדימה לומר את הדברים לאמור :
 "וידעת היום והשבות אל לבבך..."
 ידיעת היום או המדע העדכני של היום,אין בו לעולם כשלעצמו כדי להכריע בסוגיה. אלא יש לקיים תהליך משלים של והשבות אל לבבך.
 לך כחותם של התהליך,דווקא למרכיב סובייקטיבי רגשי וממנו תבנה את האמונה.
 וכן, האלוהים גם בוחר במאמיניו ויש את אותם  שהוא מדיר את עצמו ואת הוויתו מליבותיהם.אלה לעולם לא יאמינו באלוהים
 ועל כן כל שנותר בידם זה בועת המדע שלעולם תתנפץ כאמור בקו האין סופי של הזמן