ביום המשפטים הקבוע
 בחור שנפער בסדר יום
 אני בורח מהיכל הצדק
 לארמונה של הצדקה
 לאותו השוק
 שכולם מפשפשים בו
 לאותו המתח הנלבב
 שבין פשפש של חפץ
לפשפש של אדם.
  אני בורח
כמי הנמשך
 לגעגוע של דבש
לקדש את הצדקה
 בשילוש מהודר
 צדקה עם הגוף
 בהליכה נמרצת
 צדקה עם הנפש
 במתן לעניים
 וצדקה עם רוח
 ביבול של ספרים
 שייחלו לגואלם