בס"ד.

 

      ביום בו

    שמים וארץ

        יספידוני

   דומו כולכם

    מלאו עפר פיכם

 אף לא אחד מיכם

  הניח לי בהנחה

 כולכם אך אנחה

 אז דומו סלה

 והיתה לי

    הדומיה

     מחילה