לכו לטבול בסחי של אחיכם.
 שם הדבק והברק של כל התלמוד שלמדתם עד עתה
דומה שלמעלה'' נוצר עודף ואי איזון בין ``שני לוחות הברית``.
שאת התלמוד גדשה ועלתה על גדותיה ושאת המעשה הולכת ומתרוקנת. משהו נורא משתבש ב``כלים השלובים``. של ההוויה היהודית
עם ישראל משווע לידיים אוהבות של צעירי ישראל שהתלמוד כבר החל תוסס בליבם'' שיושיטו יד חומלת ומלטפת לכל אותם חלכאים ונדכים. ומה רבים הם כאלה .
תלמוד התורה הופך נכס צאן ברזל ובר קיימא רק כשמתלווה אליו אותו האיזון הכמעט מתמטי של המעשה. ולא מעשה הכבוש שנים
אם יגידו לכם כי יכול ותוכלו להיות גדולי תורה אם אך תהיו ספונים כל חייכם באוהלה של תורה. כי אז שקר דברו באוזנכם. משום שכאמור אין לימוד תורה שריר וקיים ללא שאת המעשה הצמודה אליו והתומכת בו כבקביים ממש.
רבים נוטים לטעות כי בציווי ``והגית בו יומם ולילה הכוונה היא אך בתלמוד תורה עיוני ורב ככל שיהיה.
ולא היא !
הביטוי ``והגית``'' וודאי כשהושווה לילה ליום'' הכוונה היא שבכל מעשה שאתה עושה ואפילו תהא זו שעת השינה בלילה לחזק את גופך. אתה מזהה בו באותו המעשה את אותו הלימוד הרלוונתי. וכך הלימוד הופך מסתם גוף לגוף עם נשמה
משל אתה ``מגיה`` את הלימוד בישומו הלכה למעשה.
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח אנא חמישה לצדקה