ותהי האמת נעדרת...."
משה אהרון , הרצליה (04/06/10)
האמת הנעדרת מתיחסת דווקא לאוחזי האמת הפוטנציאלים, ל"תופשי התורה".
לא לעמך הפוסטמודרנים,
אלא דווקא בעיקר לרבנינו הנכבדים ולמנהיגנו הרוחניים, לאותם שהפכו לטכנוקרטים פולחניים, אותם שהנביא יחזקאל קורא ומכנה:
"ותופשי התורה עזבוני"

והנביא צפניה :

"הוי מוראה ונגאלה העיר היונה. לא שמעה בקול לא לקחה מוסר.
בה´ לא בטחה אל אלוהיה לא קרבה.
שריה בקרבה אריות שואגים, שופטיה זאבי ערב לא גרמו לבוקר.
נביאה פוחזים אנשי בוגדות.
כהניה חללו קודש חמסו תורה.
ה´ צדיק בקרבה לא יעשה עולה. בבוקר בבוקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בושת..."
כן כן, זה בדיוק המצב כיום.
כולם "תורמים" את "חלקם".
גם הרבנים, גם הם רחוקים מהאמת, מעוולים כלפי תורת ישראל ואף חומסים אותה כמאמר הנביא, אין צדיק בארץ לבד מה´ ובכל זאת, כל "צדיק"  בחצירו, מושך לכיוונו לאמת שלו ומגייס "עדר" משלו.
שיהדהד באוזניכם:
"כהניה חיללו קודש חמסו תורה"
וישבו מי שצריך שישבו : שבעה נקיים כדי להבין מה זה : "חמסו תורה"...
והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה

 

 מתי : "וסר מרע משתולל" ?
משה אהרון, הרצליה (04/06/10)
באין משפט...
כש"קבלנים" של דת ופולחן קפואים,
אוחזים בידם קרדום : "מעדר" ועודרים ומנקשים בכל ניצני אמת אחרת בלתי מקובלת עליהם.
לא נותנים לאמת את חיותה,
לקיים :
"אמת מארץ תצמח".
 שיש גם רבותא באורה המחדש של ארץ ישראל דווקא
וההיבט ה"עדרי" הנוסף,
אותם חסידהם השוטים מקיימים:
"וסר",
מסירים מעליהם כל כבלי מוסר ודרך ארץ ומשתוללים מרע.
מרוע
נתעב