רגלי למודת הערים ספוגת ההמון והרעש- איך זכרה את ימי ילדותה הרחוקים עת לרגע יחפה, נגע עורה בעורו המסוקס של העץ.