למען פתיחות – דעת! למען חופש – חשיבה וביטוי! יש להתנגד, לסתימת – השפתיים! שכל אחד, יחשוב כַאַווּי!