בהטלת - כידון אולימפי, ננצח! במגרשי כדורגל והוקי, את עוצמתנו נפגין! לנצחון הספורט, במרחבי - עולמנו! לשלווה, מפני תותחים רועמים!