העולם, כל כולו באוֹפל שוקע;
השחיתות ואובדן צלם אנוש -
שכם בשכם הולכים.
ההמון מזה עוני -
תחת העול כורע.
לאיש,
אין איכפת מרעבים.

בעולם בַל-צָדוק,
דרכינו זורמת.
בסבך של עוול -
עקבינו טובעים.
בבוץ של שנאה ורדיפת בצע -
טובל ראשינו.
שוד ומרמה,
להַלֵל זוכים.

חומס וליסטים -
לראשות שלטון,
יבחרו בו;
פרעת שוחד -
מנהל בנק תמונה.
פגעת בהמונים -
ההמון לך יריע.
רצחת מישהו -
דוגמא לחיקוי תהווה.

אך באם הגינות קמעה גילית;
אם מצפון ומוסר,
מייסרים את נפשך,
איש לא ימחל עליך!
עמוד קלון - יהיה דינך!