קוֹלוֹת תַּמִים שֶל לֶב רוֹטֵט,

בוֹהֵה-קוֹלֵט-תוֹהֵה-פוֹלֵט,

נִבְכֵי מִסְתוֹר שֶל הַשְרָאָה

שְלֵך חַפֵש לָה הַרְשָאָה.

 

מַבָּט שְנַח לוֹ בְּלֹא רוֹגַע

על גוּף אַסוּר, עֳטוּר בְּנוֹגָה

נִמְשָךְ, נִמְתָח, נִמְשָח מִפָּך

שֶל שֶמֶן אָיִן שְנִלְקַח.

 

לוֹגֵם מִמַעֲיָין יַבֵש

מַלֵא פִּכְפּוּך וּמִתְרַגֵש

מַחֲלִיק על עוֹר צָרוּב חַמַה

בִּיְדֵי מַבָּט עֲטוּר כְּלִימָה.

 

חַצֹה חוֹצֵה – שַאֵר נִשְאַר

רְאוּ – הַסֶדֶק כְּבָר נִפְעַר

הַאִם בְּרוֹך הוּא יִסַתֵם?

הַחְלֵט יוּחְלַט, וְיִתְגַשֵם.