רועי איקס

להיות גדול ולעשות דברים קטנים או להיות קטן ולעשות דברים גדולים

משמעת

הנשמה שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה