בדמעה ברינה

*

בתום תשרי

שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה