תוֹדה לְךָ אֵלי, שְבְּצַלְמִי אוֹתִי בַּרַאתָ
תוֹדה על מַחַלוֹת, על כל הסֶבֶל, על שִמְחַה
תוֹדה שְהִתְאַמַצְתָ, וְאִימַצְתָ, וְיָגַעתָ
אם כי בְּטוּחַנִי שְקָטַן הַמַאֲמָץ לְךָ.
תוֹדה על דֶרֶך שְמוּתְוֵוית בְּחוּט שֶל מֵשִי,
תוֹדה על אינטוּאִיצִיָה וְעַל מַחְשַבוֹת נְעֱלַאוֹת
תוֹדה על המִצְווֹת, על חטאים, על עֲבֵירוֹת, על פֵשַע...
תוֹדה על סימנים שְשַמְתָ וְעוֹדֵךָ שָם כְּאוֹת.
על מים שזורמים בְּנַחַל וּבְנַהַר,
על עֵץ אֲשֶר צוֹמֵחַ וְכּוֹבֵש פְּסַגוֹת,
על רֶגֶש שְנוֹצַר בֵּין נֲעַרַה לְנַעָר
וְעַל שְפַתַיִים שְהַפַּעַר מְפִיגוֹת.
תוֹדה לְךָ על שְיַצַרְתָ את כֹּל אֵלֵה -
על רֶגֶש טוֹב, על רֶגֶש רַע, על רֶגֶש מְמַצֵה.
תוֹדה על החַיִים אֲשֶר היוּ, וְשְהִינָם עוֹד פֶלֶא
על פֶּה, אֲשֶר לוֹמַר דְבַר אֲהַבַה אַנִי פּוֹצֵה.

                                                  רישיקש
                                                16.5.2007