אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

שתיקה

המערכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה