אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

שתיקה

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה