אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

הווה

דלדול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה