אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

החתן

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה