אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

הווה

החתן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה