א

מכונית והילוך

חיכוך ועוד חיכוך

טלפון ושיחה

עצב ושמחה

הלב הוא כביש ראשי

טבעי ואנושי

 

שעה קשה

יש כאן הכחשה

כשהשמש נעלמת

בעד גגות הבתים האחרונים

הטובלים ראש בעננים

 

אימת טכנולוגיה

תרגיל בפסיכולוגיה

פוביה ובעיקר קלאסטרופוביה

כשמישהו חוסם הנתיב

זה צר
זה מכאיב

 

עוד כוס קפה

שעה קשה

הכחשה

 

ב

הראש מתבוקק

מטמפרטורה חיצונית

הנובעת מבעירה קיצונית

זבוב

או יתוש

או נקר

נוקר תא האפור

מיותר

מבוגר

קרוב

וגם זר

 

ג

השמש בוערת

נוקרת צעדיך

מילותיך

עושה בהם אידוי

סמוי או גלוי

אל תסתתר –אל תתחפר

זה יגיע
יגיע מהר.