ב"ה

 

שוב
אני מחכה
לדבר שיקרה, שקרה
בימים אתהלך בתוך עצמי
בלילות יסרוני כיליותי
לא אפסוק מההמתנה
מהכמיהה
ארצה לקפוץ, לשיר
אבל אני מחכה שיקרה, שקרה
משוגע
מתוגה