הבקעת שורות, מילים צעדת ודילגת לאלפים הבקעת, זרמת, פילחת אצלה נותרת רץ שחור. עבורה נותרת במשבצת וכשעשית צעד לכיוונה הורדת מן הלוח. וזה נמשך כבר שנים על אותה משבצת כניסה הכניסה אל ארמונה של המלכה הלבנה. כשביקשת לפנים משורת ועלית משבצת נוספת נדחפת על ידי הפרש נפלת לשלולית והוכתמת והתלכלכת נותרת טוראי פשוט צועד, דורך במקום בוטש את קרקע הלוח מקלל בפה כואב אוכל את הלב.