בזמן שאני עובר על צלעותייך
משפשף משפשף חזק
מותח את שיירי שרירי הנשימה עד כדי הוצאת אנחה-

הקול נשמע בחדרי חדרינו.

הכעס עבר
האנרגיה זורמת מקצה אחד לשני ללא הפסק
בעוד אנחנו מחליפים חיוכים.