אהבתי נסתרת
בי הר להר
מחומה עד כיכר
כאגם הנסתר
מעבר לדלת
אחריה אני תר.

ציר עץ חורק
בורקת השמש
כים ששותק
כאהבה בליל אמש
זה סגור
אך לא גמור.

אי שם אי כאן
אגנוב צרור מפתחות
אנסה אותם אחד אחד
על פתח מנעול הלב
עד שאפתח
אשק
ואז אקח.