בדיוק כשרציתי לכתוב, ככה שכולם יאהבו... בדיוק אז... קראתי ולא אהבתי...