מחול הדמים

והלמות התופים

קרבים

   אלי

      בחושך

 

 

 

צווחות השלדים

קטועי איברים

קרבים

   אלי

        בחושך

 

 

 

צעדי האויבים

שאגות הכלבים

קרבים

   אלי

       בחושך

 

 

 

ובכי אהובים

נשמות מרחפים

מתרחקים

    ממני

        אל האור