כי הנה הסתו עבר,
ואני עמו.
כבר לא לובשת שתיקה,
צעדיי ישרים.
חלוני נפתח לרווחה,
לעולם שוצף ועוטף,
אדרת מלכות מבריקה
ותקרת חלומות מזהירים.
רואה הכל בהיר,
בצלם אלוקים חייים.
והאור - מלטף,
אור שבעת הימים.