לֶמה מיליונר זקוק למיליונים?
מה את אֵש-הַבֶצָע בו מַצית?!
האם להסתפק במועט חֳסֵרָה לוֹ דרך?
מי להמוני עניים היד יושיט?

העשירים, רק תאוות-ממון בליבם מקננת;
הם ועוד אַפָּם!
לא איכפת להם שישנם רעבים ללחם;
שמהפת-הַחֳרֶבֶת סובל רב-עם.

בעלי אחוזות הִנם נטוּלֵי רגש;
אוזנם אטומה לצוּקו של הזוּלת.
בראש-הגיגם יֵרוֹקֶת ועוד יֵרוֹקֶת;
לדידם, אפילו שהאוויר יופרט.

בעגתם אין מקום למילים, כמו: צדק;
גם שיוויון-זכויות מחוץ לשפתם.
הנאתם זה שוד וַגֶזֶל;
פגיעה בחלשים אֵילָם!