לשחר - יום המהפכה החדשה, למטחי - אוורורה, נתעורר ובגאון - ההתחדשות, נצעד לעבר תמורות; בזיו - הגותו של לנין, הכל יזרח וייצות. שמשו של אוקטובר, כמיליירדי - זרקורים, להט - קרניה יפרָץ; מעל השדות ובתי - חרושת, איילת - השחר של העתיד - תינָץ