כל גופי נתון לך. להיות אשה בין זרועותיך, הופכת חלשה כשמבט עיניך- נח עליי. הופכת כנועה כשידיך מעבירות בי- ליטוף הופכת אשה אחרת כששפתיך לוחשות- מתיקות. כל לבי נתון לך. וכמעט אינך יודע. לחלום בעיניים פקוחות על מה שאני ואתה יכולים לבנות. וכל כולי נתונה לך. להיות אשה בין זרועותיך.