ערבות סטאלינגרד להטו באש-התופת;
הנחש הנאצי, בניצוצות חזיזיו, כל יצור חי, ניסה לצמות בדרכו.
אך החייל הסובייטי הגיבור,
עמד על משמרתו ללא רֶטֶט,
בפלסו נתיב אל נצחונו.

מכאן לעבר ברלין המובסת, הַמַסָעהַ החלה;
כאן, לראשונה הוכרע כוחו של האוייב.
כאן, טבילת אש של הניצחון הגדול ניטבולה;
מהלום כל מהלך שוך הקרבות, את מימיו שואב.

סטאלינגרד - מעוז הגבורה והאומץ!
עמדה איתן עד תום, מבלי ליפול.
מכאן תנופת הניצחון החלה;
עד מרגלות הרייכסטאג, שלה הגיע קול!