השמש החדשה - כזוהר מזדרחת, עוד תעל! מעל הים – התיכון; שחר – האחווה והשלום, עוד יפציע ועם בוקעו, יום חדש יבוא! עמי – האיזור, שטוף – מתז של רוחות – קדם, עוד יושט – יושיטו זרוע, אחד למשנה! השלום עוד יבוא! הוא איננו חלום; איננו אשלייה משכרת… השלום, הוא המציאות, שעוד תתגשם!