עדי מיכנוביץ

לא רק תכשיט.

מציאות מול דמיון

עוד מעט בן שלושים

קישורים שאקח עימי
עוד מעט 30 חוצפה
עולים מעלה