עשור לרצח רבין

 

שלש יריות ,בלב קר

מכסות הקיר בדם.

אי שם בכיכר

קול אדם נדם.

 

קול דמיו זועקים

מן האדמה

הם בוקעים שחקים

בדרכם ללב שממה.

 

הרמזור האדום

 בגסות נחצה

טיפת התום

 הגיעה לקיצה.

 

גשם זלף מנגב

אחו הגיא אדם

קבר כוסה ברגב

דף שירו נמלא דם