האם נשאר צל של אור בעולם?

האם עוד נשאר צל של אור בליבי?

האם שירתי היוצאת מין הלב,

האם תיכנס היא אל לבבות אחרים?

 

מתי עוד אדע, עד מתי עד מתי,

אחסה בצילו של האור המרוחק

התקרב אור, מלא את חיי

אל תשאיר אותי בדד

 

האם דמעות המלח יהפכו מתוקות

האם שירתי תחל מחייכת

האם העולם איננו אכזר

מתי אזכה לכף יד מלטפת?

 

האם קול נפשי, הנושא תפילה

יזכה להגיע אל המאזין

האם בת שחוקי הנעלמת אט אט

תצהל כפעוטה של חיים אחרים

 

האם יש עוד תקווה בעולם?

האם ליבי הכבוי יזכה להאיר

נשמות עצובות כנשמתי שלי

נשמות אבודות, המתחננות לאורות רחוקים.

 

אור ענק, של אלפי שמשות

זוהרות באודם אש

בחלוני עולה עם שחר מעבר להרים

אולי נשמעה תפילתי הכנה

אולי מחכים לי חיים אחרים.