קחי אותי אליי 

קחי אותי אל המקום שבו:

התמימות נותרה בשלמות.

המקום שבו:

בין דמיון למציאות, עובר רק חוט. 

קחי אותי אל המקום שממנו:

השמחה עוד לא ברחה.

המקום שבו:

חצי הכוס תמיד תהיה מלאה.

קחי אותי אליי... 

קחי אותי אל המקום שבו:

זריחתה של השקיעה רק מפציעה.

המקום שבו:

מלאכת המלאכים כבר הסתימה.

 

קחי אותי למקום שבו:

אוכל להיות שלך.

קחי אותי אליי...