הלב שלה
אוחז בלב שלי
בזמורות של גפן,
המבשרת על בוא
יין צעיר ומשובח.

המנגינה ממנה אלי
עולה עולה
כשושנים מטפסות
על מעקה מדרגות
המובילות
אל קן אהבתנו.