הציונים נמאסתם ונשברתם!
הבאתם יותר נזק מהועיל.
מאות אלפי פלסטינים בנכבא גירשתם;
מפיכם נודף ריח מגעיל.

מיליוני יהודים אילצתם הֵנָה לְהַגִיעַ;
עקרתם אותם מאדמתם הַנוֹשָבָה.
לאין-ספור משפחות חייהן הרעלתם,
בהשאירכם אותן חשוכות-תקווה.

הציונים, עד לַשְדֵי-העצמות געלתם!
חומרת כל עונש לא תגמול דינכם.
שום שק מלא-זהובים לא יפצה את אשר עוללתם;
אין חֶקֶר לערוותכם!