מזדחל בנים סמוי

אל תוך השנה שאינה שלך

נוגע בקרני השמש

נשאב אל תוך מציאות מדומה

 

אתה הולך- רגליך סרבניות

מתוך אי רצון

מתוך ציות לעיוורון

לשיגעון

מציאות מפכחת

על ראשך קופחת

 

אתה

משתגע בורא עולמות

ובהרים ובעמקים

מכין מערת

מיסתור

לאדם הקדמון שבך