נעשה בנקל כה יפה הוא נראה,

גודלו כדקל ומסתיר רבבה.

רגשות, מחשבות, אהבות ושיטנה,

הכל נעשה בצורה כה נאה.

האם מישהו שאל את עצמו או אחר,

מהו חיוך כאשר הוא זוהר?

על כן בקלות אפתור בעיה,

"החיוך שנוצר: לשמש מסכה.

לכן רבותיי כאשר זאת כותב,

שום חיוך אל פני אינו מתגנב.

לבי וגופי כולו מתחלחל,

כאשר רק רואה חיוך מזדחל.

                                                    2.9.69