זמזום של מזגן מבשר עייפות והראשים מונחים על הספרים ו"יש פה הרבה שמשחקים מאש" ו"אוי למי שישחק במים". כשפתקים עוברים עם לחשושים קצרצרים, מנסים להשתחרר מכבליהם, נוצרת אינטרקציה מיוחדת, חסומה. פטפוט על "מטריקס 2", ועל המפגש עם- וברקע ממשיך לדבר על הרב על דיני ירושה.