רכבת ישנה בעלת ארבעה קרונות עומדת ברציף' כיוונה לדרום, ביום ראשון -היום העמוס מכל ברשת הרכבות. המוני אדם, חיילים, נשים גברים וטף נדחסים לרכבת. במרוצה ובלהט מגיע אדם צעיר ונמרץ, נכנס אל הקרון הראשון - רואה כי הקרון מעט תפוס (לא כולו) זה ממש לא נראה לו, הוא עובר לקרון השני -וגם שם תפוס (אבל לא כולו) עובר הוא לקרון השלישי והרביעי והם תפוסים כבר לגמרי ועמוסים בקיטבגים ובשאר התיקים והחיילים. חוזר הוא במרוצה לקרון הראשון והשני והנה הם עמוסים עד אפס מקום. בצר לו - הוא עומד מצטופף עם קהל הנוסעים העומד. במשך כל זמן הנסיעה. והנמשל: אדם לומד תיכון -רוצה להמשיך לאוניברסיטה מפני שאין עבודה לבעלי תעודת תיכון, אלא אך נציג שירות טלפוני -שזה בעצם טלמרקטינג. גומר תואר ראשון - לא מוצא משרה, רק טלמרקטינג - בשל ההיצף של השוק בבעלי תארים גומר כל התארים והתעודות - ודבר לא עוזר לו, בשל הצפיפות וההיצף בשוק העבודה. בצר לו הוא מסתפק בעבודה שהיה יכול לקבל בקלות בעת שגמר את התיכון: נציג שירות טלפוני