מדוע איני משיג

אשר לבי חושק?

 

מדוע איני מתעלה

למקומות שאני שייך אליהם?

 

מדוע איני מתגבר 

על התאוות המאוסות?

 

מדוע איני מצליח

להיות עבד נאמן

לקונה הכל?