פתאום
נסתרה הדרך מעין רואה
בגבול המדבר והערבה
הסופה באבק גדול קמה
כחומה בצורה
בין עתמול
לעתמחר.

ואז
נפקחה הדרך
חושפת צפונות
צופנת רוחות
צונפת עקבי סוס,
בין שבילי הר ההר
לארץ מואב
אשר בגבול המסע
אל הארץ ההיא