לו הייתי בעל כנף הדואה וגומא מרחבים מיני ים ועדי רקיע ודאי הייתי חסר דמיון: לא היו בפניי גבולות חומות עכבות היוצרים דמיונות מדלגים מעליהן בקלילות ---- ----- ----- לו הייתה אהבה והייתי עמה נפגש לפני שנים או עשור, לא הייתי פונה לחיקה של היצירה משום שהייתי מליט פניי בחיקה בחומה בחינה של האהבה היצירה הגדולה מכולן