בקר, חג, השעה שמונה,

זמן-מחודשי הקיץ, הס סביב; כאילו נם העולם.

קרני החמה נופלות על זגוגיות הדוודים

אשר על הגגות ומוחזרות אל פני וגופי.

וחש;

שהעולם התרווח לו לפתע בתוכי,

למנוחת רגע.

                                                                 4.9.95