יונה לבנה וצחורה הופכת לנץ טורף, נעה ליד המחוג הדק המפריד בין שעה שתים עשרה לשעה אחת. עוברת הקטבים בין הקור לחום בין אור לחושך בין אורו של נר המבדיל בין קודש לחול בחיים בין ליברליזם נאור לחשיכה רודנית מבדיל אך פרומיל אחד