היד תופסת

דקה לפני שהפה

משחרר חרצובות

מילים ושורות.

 

היד תופסת

מנערת הכיסים

ממילים, מחשבות

ומספר ניסים.

 

הוא מתפרק

לפרודות, מחשבות

אלפי גורמים

ואותיות עצובות.

 

פתע ידו אוחזת

לא מרפה

אוספת אליה בחביקה

את קרביו המתחברים

בפחות מדקה